Pohádkové náměstí zahájí v Plzni letní prázdniny


V úterý 30. června 2015 se Plzni opět představí festival PilsAlive z programem pro děti – Pohádkové námětí.

Plzeň – Po roce se plzeňské náměstí Republiky dne 30. června 2015 od 14.00 hodin opět promění v pohádkové náměstí. I letos budou moci děti začít vytoužené a zasloužené letních prázdniny pohádkovým vstupem. „Dětem chceme za jejich celoroční píli dát symbolickou odměnu ve formě zábavného prostoru plného pohádkových bytostí, kde budou plnit úkoly – rukodělné tvorby, hudební, pohybové a taneční úkoly spojené se závěrečným divadelním představením.” sdělil Ján Grajcár, jeden z hlavních organizátorů festivalu.


Účastníci – děti a mládež spolu s rodiči budou během odpoledne na náměstí aktivně zapojeny do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích s pohádkovými bytostmi. Veškeré jejich úsilí vyvrcholí v 17.00 hodin divadelním představením, kde budou všichni vtaženi do děje i díky splněným úkolům, jejichž výsledek bude použit při samotném představení. „Děti, přijďte a spolu s andílkem Plzeňáčkem najděte zatoulanou ovečku!” zve na náměstí Ľudmila Košudová ze spolku Přátelé Koinonie.


Celý projekt má nejen kulturně-zábavný ale i výchovný charakter, kde se formou hry, workshopů a divadla předávají lidské a morální hodnoty jako přátelství, kolegialita, spolupráce, pomoc druhým, zručnost a tvořivost, láska k druhým. Přímými adresáty jsou mladší generace a nepřímo také zasahují a pomáhají těm, kteří je doprovázejí – rodiče či prarodiče.


Pohádkové náměstí je jednou z letošních aktivit festivalu PilsAlive, který Biskupství plzeňské organizuje již od roku 2009. Ten je tradičním festivalem křesťanské hudby, kultury a tradic, a chce představit soudobou křesťanskou tvorbu v západních Čechách, která vychází ze staleté křesťanské tradice. Festival je zařazen mezi akce projektu Plzeň 2015 Evropské hlavní město kultury a je finančně podpořen společností Plzeň 2015 o.p.s, Metrostav a.s. a T-Mobile Czech Republic, Plzeňským krajem a Nadací 700 let města Plzně.


V rámci festivalu se v sobotu 27. června 2015 ve 20.00 rozezní náměstí Republiky křesťanskou kapelou Koinonia z Plzně-Litic. Hostem večera bude worshipová zpěvačka Máire Close (USA). Poslední část festivalu se bude konat v Kláštere Teplá 5. září 2015, kde se představí několik dalších kapel působících na území diecéze.

od 20.00 hod.
od 14.00 hod.
od 9.00 hod.