konal se

v sobotu 17.4.2010 od 11.00 hodin

v sále „Betlém“ areálu fary

v Plzni-Liticích

Kapely:


Slyšíme ryby


Shout!Koinonia


Quo Vadis


Chválová kapela od sv. Filipa a Jakuba


Přednáška na téma “Křesťan a hudba”:


P. Pavel Šupol

V průběhu festivalu se posluchačům představili některé křesťanské rytmické skupiny, aktivně působící při liturgii v plzeňské diecézi, a zlínská “Chválová kapela od sv. Filipa a Jakuba.


V 15.30 hodin byla přednáška na téma “Křesťan a hudba” (P. Pavel Šupol).


V 17.00 hodin byla sloužena mše svatá otcem biskupem Mons. Františkem Radkovským.

FOTKYFoto_2010.html
PLAKÁTPlakat_2010.html