Festival PilsAlive má jako cíl podpořit hudebníky nejrůznějších rytmických skupin, kteří hrají a zpívají při bohoslužbách.

 

            Jak stojí v žalmu 150:


…chvalte Hospodina zvukem polnice,

chvalte ho harfou a citarou,
chvalte ho bubnem a tancem,

chvalte ho strunami a flétnou,
chvalte ho zvučnými cimbály,

chvalte ho cimbály dunivými!
Všechno, co má dech,

ať chválí Hospodina! Aleluja.

 

Festival je určen různým skupinám bez ohledu na jejich profesionalitu a věk. Podmínkou je pouze, aby se jednalo o skupiny hrající na rytmické nástroje (kytary, klávesy, perkuse, bicí apod.), nikoliv tedy o scholy, neboť diecézní setkání schol již pravidelně probíhá.


Rytmický hudební festival se koná každým rokem a postupně se na něm představí všechny existující kapely. Hudebníci a zpěváci těchto skupin však nejsou profesionálové a hudbě k doprovodu modlitby chval se věnují podle svých možností.